Social Worker / Gweithiwr Cymdeithasol

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Barry
Salary
Grade H, SCP 31 - 36  £27,668 - £31,601 p.a. pro rata
Posted
12 Apr 2017
Expires
27 Apr 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Social Worker / Gweithiwr Cymdeithasol

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: V-PS-IS502

Grade H, SCP 31 - 36  £27,668 - £31,601 p.a. pro rata

Grade I, SCP 36 - 41  £31,601 - £36,379 p.a. pro rata

Salary on appointment will depend upon qualification and experience as determined by the appointing officer. 

There is no automatic progression from Grade H to Grade I.

Gradd H, PCG 31 - 36  £27,668 - £31,601 p.a. pro rata

Gradd I, PCG 36 - 41  £31,601 - £36,379 p.a. pro rata

Bydd cyflog yr unigolyn a benodir yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad a bydd yn cael ei bennu gan y swyddog penodi.  Nid oes cynnydd awtomataidd o Gradd H i Gradd I.

Location/ Lleoliad: Barry Hospital/Ysbyty'r Barri

Closing Date/ Dyddiad cau: 27.04.17  17:00

Further Information/ Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37 hours per week Monday to Friday

37 awr yr wythnos - dydd Llun i ddydd Gwener

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o'r swydd

An exciting opportunity has arisen to join the integrated multidisciplinary team (MDT) at Vale Community Resource Service. As one of our Social Work team you will be part of this reablement service which strives to maximise the functional independence of people living in their own home.

Mae cyfle cyffrous ar gael i ymuno â'r tîm amlddisgyblaethol integredig yng Ngwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro. Yn aelod o'r tîm Gwaith Cymdeithasol, byddwch yn rhan o'r gwasanaeth ailalluogi sydd â'r nod o wneud pobl mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced/ Manwl

For Further Information Contact Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Carol Eveson 01446 704195

www.valeofglamorgan.gov.uk