Childcare Worker x 3

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Barry
Salary
£16,491 - £17,772 p.a. pro rata
Posted
12 Apr 2017
Expires
27 Apr 2017
Sector
Childcare
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Flying Start Childcare Worker x 3 (Temporary - Welsh Government funded 31st March 2018) / Deg Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n x 3 (dros dro: a ariennir gan Lywodraeth Cymru 31 Mawrth, 2018)

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd:

V/CF/PD108    V/CF/PD127    V-CF-PD138

Grade D, SCP 13 - 17  £16,491 - £17,772 p.a. pro rata

Gradd D, PCG 13 - 17  £16,491 - £17,772 p.a. pro rata

Location/ Lleoliad: Flying Start Barry/ Dechrau'n Deg Barry

Closing Date/ Dyddiad cau: 27.04.17  17:00

Further Information/ Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

V/CF/PD108 - Monday to Friday 18.5hrs per week term time only (39 weeks).  Temporary - Welsh Government funded 31st March 2018.

Dydd Llun i Dydd Gwener 18.5 awr bob tymor wythnos yn unig (39 wythnos).  dros dro: a ariennir gan Lywodraeth Cymru 31 Mawrth, 2018.

V/CF/PD127 - Monday to Friday 35hrs per week term time only (39 weeks).  Secondment until 31st March 2018.

Llun i ddydd Gwener 35 awr bob tymor wythnos yn unig (39 wythnos).  Clawr secondiad tan 31.3.18

V-CF-PD138 - Monday to Friday 35hrs per week term time only (39 weeks).  Temporary - Welsh Government funded 31st March 2018.

Llun i ddydd Gwener 35 awr bob tymor wythnos yn unig (39 wythnos).  dros dro: a ariennir gan Lywodraeth Cymru 31 Mawrth, 2018.

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o'r swydd

Flying Start is an initiative of Welsh Government aimed at children aged 0-4 years and their families. The post holder will provide high quality childcare for children aged 2-3 years.

Mae Dechrau'n Deg yn fenter gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'u hanelu at blant 0-4 oed a'u teuluoedd. Bydd deiliad y swydd yn darparu gofal plant o ansawdd uchel ar gyfer plant rhwng 2-3 blynedd.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced/ Manwl

For Further Information Contact Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

Joanne Flaherty 01446 732180

www.valeofglamorgan.gov.uk

More jobs like this