Team Manager

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Barry
Salary
Grade/ Gradd K, SCP 45 - 49  £40,057 - £43,821 p.a.    
Posted
12 Apr 2017
Expires
27 Apr 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Team Manager Placements and Permanency / Rheolwr Tîm Lleoli a Lleoliadau Parhaus

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd : V-CS-PP001

Grade/ Gradd K, SCP 45 - 49  £40,057 - £43,821 p.a.    

Location/ Lleoliad: Barry/ Y Barri

Closing Date/ Dyddiad cau: 27.04.17  17:00

Further Information/ Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37 hours a week/ 37 awr yr wythnos

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o'r swydd

To manage a busy team; which is responsible for the recruitment; training and supervision of foster carers and for the management of all placements for looked after children including external placements.

Rheoli tîm prysur; sy'n gyfrifol am recriwtio, hyfforddi a goruchwylio gofalwyr maeth ac am reoli'r holl leoliadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal gan gynnwys lleoliadau allanol.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced/ Manwl

For Further Information Contact/ Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Karen Conway Operational Manager Rheolwr Gweithredol -  01446 704204