Corporate Training & Organisational Development Manager

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Barry, The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
Grade J, SCP 41 - 45  £36,379 - £40,057 p.a.
Posted
07 Jun 2017
Expires
23 Jun 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Corporate Training & Organisational Development Manager / RheolwrHyfforddiCorfforaethol a DatblyguSefydliadol

Post Ref / Cyfeirnod y swydd Y-HR-TD006

Pay Details / Manylion am gyflog    Grade J, SCP 41 - 45  £36,379 - £40,057 p.a.

Location / Lleoliad   Civic Offices / SwyddfeyddDinesig

Hours of Work / OriauGwaith  37 hours per week / 37 awryrwythnos

Brief Description of Post / Disgrifiadbyro'rswydd

To contribute to the achievement of the Council's workforce development, engagement and wider organisational development objectives over the next five years. You will be lead a small team of training and OD staff and work alongside colleagues from across HR, Business Improvement and Communications. You will have the opportunity to take forward a range of initiatives including the design of our leadership development programme, the promotion of a ‘blended' approach to learning, and the strengthening of our approach to succession planning and talent management.

Cyfrannu at gyflawniamcanion o ran datblygu'rgweithlu, ymgysylltu ac amcanionsefydliadolehangacherailldros y pummlyneddnesaf. Byddwchynarwaintîmbach o staff hyfforddiant a DatblyguSefydliadol ac yngweithioochrynochr â chydweithwyr o bob rhan o AD, GwellaBusnes a Chyfathrebu. Byddcyflei chi fwrwymlaen ag ystod o fentrau, gangynnwysllunioeinrhaglendatblyguarweinyddiaeth, hyrwyddoein dull ‘cyfunol' o ddysgu a chryfhaueich dull o gynllunioargyferolyniaeth a rheoli talent.

For Further Information Contact / Am ragor o wybodaethcysylltwch â:

Reuben Bergman

Head of Human Resources and Organisational Development / PennaethAdnoddauDynol a DatblyguSefydliadol

Tel: 01446 709357

Closing Date / Dyddiadcau              17:00, 22.06.17

Application link:

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/jobs/current_job_vacancies/resources/Corporate-Training-Organisational-Development-Manager-TD006.aspx

More jobs like this