Flying Start Manager / Rheolwr Dechrau'n Deg

2 days left

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Barry, The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
Grade K, SCP 45 - 49 £40,057 - £43,821 p.a.
Posted
13 Sep 2017
Expires
28 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Flying Start Manager / Rheolwr Dechrau'n Deg

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: V-CF-PDT152

Grade K, SCP 45 - 49  £40,057 - £43,821 p.a.

Gradd K, PCG 45 - 49  £40,057 - £43,821 p.a.

Service/ Gwasanaeth:

Children and Young People Services

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

Location/ Lleoliad: Barry /Y Barri

Permanent / Temporary

Parhaol / Dros Dro   

Temporary - currently funded until March 2018

Dros dro - wedi'i chyllido hyd yma tan Fawrth 2018

 

Closing Date/ Dyddiad cau: 28.09.17  17:00

 

Further Information/ Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37 hours a week

37 awr yr wythnos

 

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o'r swydd

To be responsible for the operational and financial management, both capital and revenue, of the Flying Start team in the Vale of Glamorgan. To lead on the strategic development and expansion of the Flying Start service in the Vale of Glamorgan.

Interview date is 24th October 2017

Bod yn gyfrifol am reolaeth weithredol ac ariannol, cyfalaf a refeniw, y tîm Dechrau'n Deg ym Mro Morgannwg. Arwain y gwaith o ddatblygu ac ymestyn y gwasanaeth Dechrau'n Deg ym Mro Morgannwg yn strategol.

Dyddiad Cyfweiliad 24ain Hyfref 2017

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced/ Manwl

For Further Information Contact / Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Amber Condy  01446 704862